Powrót do listy
Dotyczy: 1/2 domu
Data licytacji: 2018-04-27
Godzina licytacji: 10:30
Numer sprawy,
licytacja:
Kmp 1/93, licytacja: II
Miejsce licytacji: Sąd Rejonowy w Myśliborzu
Cena wywołania: -
Suma oszacowania: -
 OBWIESZCZENIE O DRUGIEJ LICYTACJI NIERUCHOMOŚCI

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Myśliborzu Zdzisław Więcławik na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że: w dniu 27-04-2018r. o godz. 10:30 w Sądzie Rejonowym w Myśliborzu mającego siedzibę przy ul. Niedziałkowskiego 6, w sali nr 3 odbędzie się druga licytacja 1/2 niewydzielonej części nieruchomości należącej do dłużnika: Marian Dubik
stanowiącej: dziaka gruntu nr 232/2 o pow. 0,0672 ha. Nieruchomość rolna zabudowana budynkiem mieszkalnym jednorodzinnym, jednokondygnacyjnym, częściowo podpiwniczony w zabudowie szeregowej / środkowy segment /
budynek mieszkalny składa się z trzech pokoi, kuchni i przedpokoju o pow. użytkowej 47,80m2
oraz dwa budynki gospodarcze o pow. użytkowej 57,00m2
położonej: 74-300 Myślibórz, Głazów 2,
dla której Sąd Rejonowy w Myśliborzu V Wydział Ksiąg Wieczystych
prowadzi księgę wieczystą o numerze KW [NKW: SZ1M/00042983/7]
Suma oszacowania 1/2 części wynosi 25 850,00zł zaś cena wywołania jest równa 2/3 sumy oszacowania i wynosi 17 240,00zł.
Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 2 590,00zł. Rękojmia powinna być złożona w gotówce albo książeczce oszczędnościowej banków uprawnionych według prawa bankowego zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi. Rękojmię można uiścić także na konto komornika:
GBS Barlinek 28 83550009 0053 2006 2000 0001

Zgodnie z przepisem art.976 §1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły oraz inne osoby wymienione w tym artykule.
W ciągu dwóch ostatnich tygodni przed licytacją wolno oglądać nieruchomość w dni powszednie od godz.10:00 do godz.15:00 oraz przeglądać w Sądzie Rejonowym w Myśliborzu przy Myślibórz, ul. Niedziałkowskiego 6 - Wydział Cywilny odpis protokołu oszacowania nieruchomości, operat szacunkowy biegłego sądowego, wypis z rejestru gruntów wraz z mapką z akt postępowania egzekucyjnego.
Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, że wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję.
Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.Komornik Sądowy

Zdzisław Więcławik
 
Ruchomości mozna oglądac w dniu licytacji
w miejscu i czasie oznaczony w ogłoszeniu.

Zastrzega sie możliwość odwołania licytacji bez podania przyczyny
 

Powrót do listy
Niniejsze strony mają charakter informacyjny i nie stanowią reklamy działalności prowadzonej przez kancelarię
Projekt i realizacja: Sukurs 2 Technologie Informatyczne