Powrót do listy
Dotyczy: samochód
Data licytacji: 2018-10-25
Godzina licytacji: 16:30
Numer sprawy,
licytacja:
546/17, licytacja: II
Miejsce licytacji: Cychry
Cena wywołania: -
Suma oszacowania: -
 
Komornik Sądowy (dawniej Rew.II)
przy Sądzie Rejonowym w Myśliborzu
Zdzisław Więcławik
Kancelaria Komornicza Myślibórz
74-300 Myślibórz ul. Bohaterów Warszawy 16/7
tel. 0-95-747-42-48 e-mail: mysliborz2@komornik.org
www.mysliborz2.komornik.org
Km 546/17

OBWIESZCZENIE O LICYTACJI RUCHOMOŚCI

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Myśliborzu Zdzisław Więcławik podaje do publicznej wiadomości, że w dniu 25-102018r. o godz 16:30. w lokalu: 74-404 Cychry, ul. Jana Pawła II 65/2
odbędzie się w trybie ustalonym w art. 867 kpc druga licytacja ruchomości należących do dłużnik i składających się z:

Lp.
Nazwa ruchomości
Ilość
Wartość szacunkowa
Cena wywołania
1
Samochód osobowy Opel Vectra rok. prod. 2000
.nr rejestracy ZMY 171AK, poj.silnika 1598, VIN WOLOJBF3517015410
1,00 [cm3]
2 600,00 **)
1 300,00

Ruchomości można oglądać w dzień licytacji w miejscu i czasie oznaczonym wyżej. Suma wywołania wynosi
50% sumy oszacowania.
Przystępujący do przetargu obowiązany jest złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej części sumy oszacowania. Rękojmię złożoną przez licytanta, któremu udzielono przybicia, zatrzymuje się; pozostałym licytantom rękojmię zwraca się niezwłocznie. Jeżeli nabywca nie wykonał w terminie warunków licytacji co do zapłaty ceny, traci rękojmię, a skutki przybicia wygasają. Z utraconej rękojmi pokrywa się koszty egzekucji związanej ze sprzedażą, a reszta wchodzi w skład sumy uzyskanej w egzekucji albo jeżeli egzekucja została umorzona jest przelewana na dochód Skarbu Państwa (art. 8671 kpc). W przetargu nie mogą uczestniczyć: dłużnik, komornik, ich małżonkowie, dzieci, rodzice i rodzeństwo, osoby obecne na licytacji w charakterze urzędowym oraz licytant, który nie wykonał warunków poprzedniej licytacji. Stawienie się jednego licytanta wystarcza do odbycia przetargu.
Pełnomocnictwo do udziału w przetargu powinno być stwierdzone dokumentem z podpisem urzędowo poświadczonym, chyba że chodzi o pełnomocnictwo udzielone adwokatowi lub radcy prawnemu (art. 8672 kpc)
UWAGA: Licytacja może się nie odbyć bez podania przyczyny.


Komornik Sądowy

Zdzisław Więcławik

 
Ruchomości mozna oglądac w dniu licytacji
w miejscu i czasie oznaczony w ogłoszeniu.

Zastrzega sie możliwość odwołania licytacji bez podania przyczyny
 

Powrót do listy
Niniejsze strony mają charakter informacyjny i nie stanowią reklamy działalności prowadzonej przez kancelarię
Projekt i realizacja: Sukurs 2 Technologie Informatyczne