Powrót do listy
Dotyczy: Dom
Data licytacji: 2018-11-29
Godzina licytacji: 10:20
Numer sprawy,
licytacja:
Km 137/16, licytacja: II
Miejsce licytacji: Sąd Rejonowy w Myśliborzu
Cena wywołania: 242 000,00
Suma oszacowania: 363 000,00
 
OBWIESZCZENIE O DRUGIEJ LICYTACJI NIERUCHOMOŚCI
Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Myśliborzu Zdzisław Więcławik na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że: w dniu 29-11-2018r. o godz. 10:20 w Sądzie Rejonowym w Myśliborzu przy ul. Niedziałkowskiego 6, w sali nr 3 odbędzie się druga licytacja nieruchomości należącej do dłużników: Romuald i Celina Tolkacz stanowiącej:
1 . działka nr 185 o pow. 0,0524 ha w użytkowaniu wieczystym do dnia 07.08.2039r.. Nieruchomość zabudowana budynkiem mieszkalnym wolnostojącym, dwukondygnacyjnym z poddaszem nieużytkowym, podpiwniczonym pow. zab. 99,00 m2, pow. uż. 116,30 m2 oraz budynkiem gospodarczo-warsztatowym o pow. uż. 56,55 m2.
A / parter: dwa pokoje o pow. 39,70 m2, kuchnia o pow. 10,69 m2, łazienka o pow. 2,96 m2, przedpokój
o pow. 6,40 m2, klatka schodowa o pow. 4,30 m2, ganek o pow. 5,13 m2.
B / pierwsze piętro: trzy pokoje o pow. 38,46 m2, łazienka o pow. 3,91 m2, przedpokój o pow. 4,75 m2.
C/ piwnica o pow. 28,38 m2, piwnica o pow. 12,38 m2, kotłownia o pow. 4,44 m2, skład opału o pow. 10,60 m2, korytarz o pow. 3,45 m2. Nieruchomość uzbrojona w sieć wodociągową, kanalizacyjną, elektroenergetyczną i gazową. Budynek gospodarczo-warsztatowy o pow. zab. 51,00 m2 ,pow. uż. 56,55 m2.
dla której Sąd Rejonowy w Myśliborzu V Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą
o numerze KW SZ1M/00016661/3
2. działka nr 184/1 o pow. 0,0225 ha. Nieruchomość zabudowana budynkiem warsztatowym, jednokondygnacyjnym, niepodpiwniczonym o pow. zab. 65,00 m2, pow. użytkowa 53,10 m2 oraz wiata drewniana o pow. zab. 29,00 m2. Rok budowy 1981.Nieruchomość uzbrojona w sieć elektroenergetyczną, wodociągową, kanalizacyjną i gazową.
dla których Sąd Rejonowy w Myśliborzu V Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą o numerze SZ1M/ 00019796/9. Uwaga: budynki nie zostały ujawnione w księgach wieczystych
położonej: 74-400 Dębno, ul. Grunwaldzka 27A
Suma oszacowania wynosi 363 000,00zł, zaś cena wywołania jest równa 2/3 sumy oszacowania i wynosi 242 000,00zł.
Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 36 300,00zł. Rękojmia powinna być złożona w gotówce albo książeczce oszczędnościowej banków uprawnionych według prawa bankowego zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi. Rękojmię można uiścić także na konto komornika: 28 83550009 0053 2006 2000 0001 najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg.
Zgodnie z przepisem art.976 §1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły oraz inne osoby wymienione w tym artykule.
W ciągu dwóch ostatnich tygodni przed licytacją wolno oglądać nieruchomość w dni powszednie od godz.10:00 do godz.14:00 oraz przeglądać w Sądzie Rejonowym w Myśliborzu przy ul. Niedziałkowskiego - Wydział Cywilny odpis protokołu oszacowania nieruchomości, operat szacunkowy biegłego sądowego, wypis z rejestru gruntów wraz z mapką z akt postępowania egzekucyjnego.
Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, że wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję.
Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.
 
Ruchomości mozna oglądac w dniu licytacji
w miejscu i czasie oznaczony w ogłoszeniu.

Zastrzega sie możliwość odwołania licytacji bez podania przyczyny
 

Powrót do listy
Niniejsze strony mają charakter informacyjny i nie stanowią reklamy działalności prowadzonej przez kancelarię
Projekt i realizacja: Sukurs 2 Technologie Informatyczne