Powrót do listy
Dotyczy: Gospodarstwo
Data licytacji: 2018-12-17
Godzina licytacji: 12:30
Numer sprawy,
licytacja:
Km 547/17, licytacja: II
Miejsce licytacji: Sąd Rejonowy w Myśliborzu
Cena wywołania: 146 670,00
Suma oszacowania: 220 000,00
 
OBWIESZCZENIE O DRUGIEJ LICYTACJI NIERUCHOMOŚCI
Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Myśliborzu Zdzisław Więcławik na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że: w dniu 17-12-2018r. o godz. 12:30 w Sądzie Rejonowym w Myśliborzu, ul. Niedziałkowskiego 6, w sali nr 2 odbędzie się druga licytacja nieruchomości
należącej do dłużnika: Beata Stępnik obecnie Skowrońska i Ireneusz Stępnik
stanowiącej:
działka nr 104/15 i 104/14 o łącznej pow. 0,96 ha. Neruchomość składająca się z:
1 . budynek mieszkalny, wolnostojący z poddaszem nieużytkowym, całkowicie podpiwniczony,
składający się z pokoju dziennego, 3 pokoi, kuchni, łazienki korytarza i klatki schodowej o pow. zabudowy 193,00 m2, pow. użytkowej 183,35 m2,
2 . budynek gospodarczy / była masarnia / o pow. zabudowy 470,00 m2, pow. użytkowa 358,50 m2,
3 . budynek gospodarczo - warsztatowy o pow. zabudowy 333,00 m2, pow. użytkowa 306,60 m2,
4 . budynek inwentarski o pow. zabudowy 293,00 m2, pow. użytkowa 265,00 m2.
położonej: 74-400 Dębno, Suchlica 22,
dla której Sąd Rejonowy w Myśliborzu V Wydział Ksiąg Wieczystych
prowadzi księgę wieczystą o numerze KW SZ1M/00017187/3 [NKW: SZ1M/00017187/3]
Suma oszacowania wynosi 220 000,00zł, zaś cena wywołania jest równa 2/3 sumy oszacowania i wynosi 146 670,00zł.
Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 22 000,00zł. Rękojmia powinna być złożona w gotówce albo książeczce oszczędnościowej banków uprawnionych według prawa bankowego zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi. Rękojmię można uiścić także na konto komornika:
GBS Barlinek 28 83550009 0053 2006 2000 0001 najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg.
Zgodnie z przepisem art.976 §1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły oraz inne osoby wymienione w tym artykule.
W ciągu dwóch ostatnich tygodni przed licytacją wolno oglądać nieruchomość w dni powszednie od godz.10:00 do godz.14:00 oraz przeglądać w Sądzie Rejonowym w Myśliborzu przy Myślibórz, ul. Niedziałkowskiego - Wydział Cywilny odpis protokołu oszacowania nieruchomości, operat szacunkowy biegłego sądowego, wypis z rejestru gruntów wraz z mapką z akt postępowania egzekucyjnego.
Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, że wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję.
Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.

 
Ruchomości mozna oglądac w dniu licytacji
w miejscu i czasie oznaczony w ogłoszeniu.

Zastrzega sie możliwość odwołania licytacji bez podania przyczyny
 

Powrót do listy
Niniejsze strony mają charakter informacyjny i nie stanowią reklamy działalności prowadzonej przez kancelarię
Projekt i realizacja: Sukurs 2 Technologie Informatyczne